Yılmaz: Enerji ticareti açısından Türkiye önemli bir pozisyonda

Yılmaz, Calaraşi Bölgesi’ndeki Dragalina’da Karadeniz-Podișor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Töreni’nin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Romanya’nın da Türkiye gibi enerji konusunda bir hub olma hedefi bulunduğunu, bu anlamda da iki ülkenin işbirliğinin Avrupa’daki enerji arz güvenliği açısından çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye’nin doğal gaz, petrol, başka birtakım enerji unsurları ve yenilenebilir enerjide son yıllarda çok önemli hamleler yaptığını söyledi.

Yılmaz, bir taraftan enerji arz güvenliğini sağlama, diğer taraftan enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedeflerinin bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Bunu da her geçen yıl daha ilerilere taşıyoruz. Cari açık sorunumuzun çözülmesi, makro istikrarımız açısından da bu çok kıymetli. Çünkü enerjiye oldukça önemli bir fatura ödeyen bir ülkeyiz. Bir taraftan enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıp cari dengeye olan enerjinin etkisini azaltırken diğer yandan da enerji ticareti açısından Türkiye önemli bir pozisyonda. Üretici ülkelerle pazarlar arasında uluslararası bir ticaret merkezi olma hedefimiz var. Sadece fiziki olarak hatların geçtiği bir ülke değil bu işin piyasasının geliştiği bir ülke olma hedefimiz var. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ortaya koyduğu bir vizyon var.

Bu çerçevede de projelerimizi, çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu konumumuzun çok daha netleştiğini hep birlikte göreceğiz. Bu da sadece Türkiye için değil bölgemiz ve Avrupa için enerji arz güvenliği açısından önemli bir katkıda bulunacaktır. Türkiye’nin önemli yetkinlikleri var. Bu yetkinlikleri sadece ikili değil başka üçüncü ülkelerde de kullanma irademiz var. Onun da altını çizmek isterim. Bugün Romen makamlarıyla, iş dünyasıyla yaptığımız görüşmelerde de bunun üzerinde durduk. İki ülkenin farklı avantajlarını bir araya getirip bir sinerji oluşturma ve bunu daha yüksek katma değere dönüştürme, rekabet gücümüzü arttırma noktasında da yine önümüzdeki dönemde çalışmalar yapacağız.”

Doğal gazı ithal edip, sıvılaştırıp ihraç etme imkanı tanıyan yeni bir düzenlemenin TBMM’nin gündeminde olduğunu ifade eden Yılmaz, “Bir taraftan yerli yenilenebilir kaynakları geliştirirken yeşil ekonomi, karbon, nötr bir ekonomi oluşturma hedefimize doğru ilerlerken diğer taraftan da enerji verimliliğini arttıran enerjide yeni teknolojileri geliştiren bir ülke olma hedeflerimiz var. Bunları da adım adım hayata geçireceğiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı’nda bu hedeflere yönelik yol haritaları ortaya koyduklarını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere bütün ilgili kurumların da bu yönde çaba sarf ettiğini söyledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x